Реферати за избор у научна и истраживачка звања

14.05.2018.

13.04.2018.

02.04.2018.

16.03.2018.

27.02.2018.

19.01.2018.

22.12.2017.

04.12.2017.

10.11.2017.

31.08.2017.

14.07.2017.

22.06.2017.

06.06.2017.

25.05.2017.

21.04.2017.

31.03.2017.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник ПДФ документ (Резиме)

10.02.2017.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)

20.01.2017.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник ПДФ документ (Резиме)

01.12.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)

29.09.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник ПДФ документ (Резиме)

29.08.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)

03.06.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач-сарадник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач-приправник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни саветник ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник ПДФ документ (Резиме)

12.05.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник. ПДФ документ (Резиме)

25.04.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач приправник. ПДФ документ (Резиме)

11.04.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

26.02.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

11.02.2016.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

26.11.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

06.11.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

24.09.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

01.06.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

19.05.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

17.04.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

15.04.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

05.03.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни саветник. ПДФ документ (Резиме)

11.02.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

05.02.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

23.01.2015.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

25.12.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни саветник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

27.11.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

30.10.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

21.10.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

02.10.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

18.09.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

04.09.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни саветник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

17.07.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

03.07.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

20.06.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

23.05.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

08.05.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

24.04.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

03.04.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Виши научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

19.03.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)
 • Извештај комисије за избор у звање Истраживач сарадник. ПДФ документ (Резиме)

05.02.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)

03.02.2014.

 • Извештај комисије за избор у звање Научни сарадник. ПДФ документ (Резиме)