Радивоје М. Митровић

др Радивоје М. Митровић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 120
мејл адреса: rmitrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3370-350

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Машински елементи, преносници снаге, трибологија машинских елемената и система; Методика конструисања; Дијагностика стања машинских система; Конструкција, испитивање и технологија израде котрљајних лежаја. Техничко законодавство – прописи и стандарди. Управљање пројектима (Project management).

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1981. Машински Факултет Универзитета у Београду, магистратура 1988. Машински факултет Универзитета у Београду, докторат, 1992.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима и часописима, аутор или коаутор већег броја књига, приручника, збирки задатака и једне монографије, награда Привредне коморе Београда за магистарски рад, награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију.

чланства у научним и стручним организацијама

Национална Комисија UNESCO, ЈуДЕКО - Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције; Југословенско друштво за трибологију, Југословенско друштво за механику; ДИВК - Друштво за интегритет и век конструкција.