Мирко Н. Павишић

др Мирко Н. Павишић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 020
мејл адреса: mpavisic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 486; директан 3302-486

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Mеханика непрекидних средина

образовање, стручна спрема

1978 – дипл. инж., Машински факултет (УБ-МФ), 1983 – мр Машински факултет (УБ-МФ), 1995 – др Машински факултет (УБ-МФ)

публикације, признања, награде

Октобарска награда града Београда за магистарски рад

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за Механику