Славиша Љ. Пантелић

дипл. мат. Славиша Љ. Пантелић, асистент
катедра за математику
кабинет: 443
мејл адреса: spantelic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 339; директан 3302-339

термини за пријем студената

yтopak, петак 13:00-14:00 (y 443)

предмети

истраживачка област

Математичка Анализа/Топологија

образовање, стручна спрема

Математички факултет Београд, дипломирао 2001.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Друштвo Математичара Србије