Драган В. Петровић

др Драган В. Петровић, редовни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 108
мејл адреса: dvpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; директан 3302-258

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теорија машина и механизама, Прехрамбене и специјалне машине

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1978. Машинки факултет Универзитета у Београду, мр, 1988. Машинки факултет Универзитета у Београду, др, 2001.

публикације, признања, награде

Преко 20 радова у домаћим и међународним часописима/скуповима; Практикум за Инжењерску графику

чланства у научним и стручним организацијама

АСТоММ