Златко И. Петровић

др Златко И. Петровић, редовни професор
катедра за ваздухопловство
кабинет: 113, 115
мејл адреса: zpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 345; 242; 379; директан 3302-345

термини за пријем студената

понедељак 12 до 14

предмети

истраживачка област

Пројектовање рачунаром, Прорачунска механика флуида, Прорачунска аеродинамика, Динамика лета, Аеродинамичко пројектовање, Пројектовање Летелица.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж, 1975. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1980. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1986.

публикације, признања, награде

Преко 150 радова учешћа у пројектима и извештаја, од тога четири монографије.

чланства у научним и стручним организацијама