Милица М. Петровић

др Милица М. Петровић, доцент
катедра за производно машинство
кабинет: 228
мејл адреса: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 264; директан 3302-264

термини за пријем студената

Петком од 11 до 13 часова.

предмети

истраживачка област

Интелигентни технолошки системи, пројектовање технолошких процеса, терминирање, интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса, оптимизација, биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције, роботика, методе одлучивања, аксиоматска теорија пројектовања, технологије машинске обраде.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2008. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2010. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука (PhD), 2016.

публикације, признања, награде

Награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим годинама Основних и Мастер академских студија. Добитница Годишње награде Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину, као и Признања на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном 2011. године у Нишу за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година). Примала стипендије Министарства просвете Републике Србије, Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска, као и стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената. Аутор или коаутор 8 техничких решења и преко 30 радова објављених у водећим међународним и националним часописима, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација