Милица М. Петровић

др Милица М. Петровић, доцент
катедра за производно машинство
кабинет: 228
мејл адреса: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 264; директан 3302-264

термини за пријем студената

Петком од 11 до 13 часова.

предмети

истраживачка област

Интелигентни технолошки системи, пројектовање технолошких процеса, терминирање, интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса, оптимизација, биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције, машинско учење, роботика, методе одлучивања, аксиоматска теорија пројектовања, технологије машинске обраде.

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду - Машински факултет, инжењер машинства (BSc), 2008. Универзитет у Београду - Машински факултет, мастер инжењер машинства (MSc), 2010. Универзитет у Београду - Машински факултет, доктор наука (PhD), 2016.

публикације, признања, награде

Награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим годинама Основних и Мастер академских студија. Добитница Годишње награде Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину, као и Признања на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном 2011. године у Нишу за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година). Награда за докторску дисертацију. Стипендије Министарства просвете Републике Србије, Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска, Савеза студената Београда, као и стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената. Захвалница од Удружења студената технике BEST. Аутор или коаутор 8 техничких решења и преко 40 радова објављених у водећим међународним и националним часописима, као и у зборницима радова међународних и националних научних скупова.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈУПИТЕР асоцијација