Радослав Д. Радуловић

др Радослав Д. Радуловић, асистент
катедра за механику
кабинет: 331
мејл адреса: rradulovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 289; директан 3302-325

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теоријсла механика

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 2011.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама