Горан Ж. Симић

др Горан Ж. Симић, редовни професор
катедра за шинска возила
кабинет: 413а
мејл адреса: gsimic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 305; директан 3302-305

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Железничко машинство.Пројектовање и испитивање шинских возила. Трчећи склоп. Динамика шинских возила.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1976. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1988. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 1997.

публикације, признања, награде

5 радова у часописима на SCI листи, преко 50 јавно публикованих радова

чланства у научним и стручним организацијама