Срећко М. Недељковић

мастер маш. инж. Срећко М. Недељковић, асистент
катедра за термоенергетику
кабинет:
мејл адреса: snedeljkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3370-353

термини за пријем студената

Пријем студената по договору. Оквирни термини су: четвртак 14:00-15:00 и петак 12:00-13:00.

предмети

истраживачка област

Развој математичких модела и софтвера за прорачун струјања у топлотним турбомашинама. Развој и валидација нових модела губитака код турбинских решетки. Нумеричка (рачунска) механика флуида (енг. CFD). Мерење и испитивање парних турбопостројења.

образовање, стручна спрема

2010. – дипл. инж. (мастер), Машински факултет (УБ-МФ); VII-1b.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

ASME (American Society of Mechanical Engineers, од 2014.).