Александар Ђ. Вег

др Александар Ђ. Вег, редовни професор
катедра за теорију механизама и машина
кабинет: 108; 109; 11
мејл адреса: aveg@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 258; 370; 296; директан 3302-258

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Мехатроника, Динамика машина

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж., 1982 Машинки факултет Универзитета у Београду, мр, 1991 Машинки факултет Универзитета у Београду, др, 1993

публикације, признања, награде

Два уџбеника, поглавља у две књиге, монографија, повеља МФ 2012. год., награда града Београда за најбољу иновацију 2012

чланства у научним и стручним организацијама

ИФТоММ, Инжењерска комора Србије