Србислав Б. Генић

др Србислав Б. Генић, редовни професор
катедра за процесну технику
кабинет: 013
мејл адреса: sgenic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 360; директан 3302-360
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7792-2386

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

процесна техника

образовање, стручна спрема

1989 - Дипломирао на Машинском Факултету у Београду 1993 - Положен стручни испит за самосталног пројектанта (Привредна Комора Србије) 1994 - Магистрирао на Машинском Факултету у Београду 1995 - Специјалиста заваривања према SRPS C.T3.072 (Завод за заваривање Београд) 2003 - Докторирао на Машинском Факултету у Београду 2003 - Лиценца 330, 332, 381, 430 - Ижењерска комора Србије 2005 - Стручни испит из области противпожарне заштите (МУП Републике Србије, Управа противпожарне полиције) 2005 - AQUIT Сертификовани експерт – VB.Net (AQUIT Project, Steinbeis University Berlin Certificate) 2005 - Анализа напрезања и флексибилности цевовода коришћењем Програмског пакета CAESAR II – курс А (Машиснки факултет Београд и COADE) 2005 - Усавршавање универзитетских наставника – базични програм (Филозофски факултет Београд) 2009 - Акциденати и моделирање последица (ESPRIT Project, Steinbeis University Berlin Certificate) 2011 - Судски вештак именован од Министарства правде Србије 2012 - Pipe Stress and Flexibility Analysis Using Caesar II Software, (Numikon Ltd)

публикације, признања, награде

22 чланка у SCI часописима преко 100 чланака у часописима и предавања на симпозијумима у земљи и иностранству 5 универзитетских уџбеника (један објављен у Румунији) Награда привредне коморе Београда 2014.

чланства у научним и стручним организацијама

Инжењерска комора Србије Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)