Јелена Б. Петронијевић

мастер маш. инж. Јелена Б. Петронијевић, асистент
катедра за производно машинство
кабинет: 240
мејл адреса: jpetronijevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 414; директан 3302-414

термини за пријем студената

Понедељак: 12 - 14 часова (кабинет 228); Уторак: 13 - 14 часова (кабинет 228)

предмети

истраживачка област

Технолошки системи засновани на агентима, симулација технолошких система, рачунарски интегрисани системи, интелигентни технолошки системи

образовање, стручна спрема

Дипломирани инжењер машинства - Мастер

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама