Немања Д. Зорић

др Немања Д. Зорић, доцент
катедра за механику
кабинет: 019
мејл адреса: nzoric@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 337; директан 3302-242

термини за пријем студената

Четвртак, 11:00 – 11:30, кабинет 019

предмети

истраживачка област

Активно пригушење вибрација, пиезоелектрични актуатори, паметне структуре, оптимизација, фази логика, беспилотне летелице.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 2007. Машински факултет Универзитета у Београду, доктор наука. 2013.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама