Дејан Б. Илић

др Дејан Б. Илић, доцент
катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
кабинет: 49
мејл адреса: dilic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 363; директан 3302-363

термини за пријем студената

Среда од 13 до 14 часова, и четвртак од 13 до 14 часова.

предмети

истраживачка област

Хидрауличне машине и енергетски системи, струјнотехничка мерења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инг.маш., 2000. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 2013.

публикације, признања, награде

4 рада у међународним часописима, 4 рада у домаћим часописима, 4 рада на међународним скуповима, 1 рад на домаћим скуповима, 8 техничких решења, „Златна медаља са ликом Николе Тесле“ за 2009. год. као члану групе аутора.

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за Механику, Секторски комитeт за лабораторије за испитивање Акредитационог тела Србије.