Видосав Д. Мајсторовић

др Видосав Д. Мајсторовић , редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 246
мејл адреса: vmajstorovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 407; директан 3302-407

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Производна метрологија;Национална инфраструктура квалитета; Инфраструктура квалитета ЕУ; Развој пословних концепата; Менаџмент истраживачко-развојним јединицама; Развој, планирање, менаџмент и мониторинг пројеката; Избор и примена напредне технологије и опреме за производњу; Експертско знање у увођењу и примени информационих технологија; Производна аутоматизација; Унапређење квалитета МСО; Менаџмент тоталним квалитетом ; Пословна изврсност ; Технике инжењерства квалитета ; Обрада метала резањем; Примена координатних мерних машина; Систем менаџмента квалитетом; Интегрисани менаџмент системи; Експертни системи; Интелигентни технолошки системи ; Дигиталне фабрике ; Дигитална производња ; Дигитални квалитет.

образовање, стручна спрема

Доктор техничких наука, дипломирани машински инжењер

публикације, признања, награде

Објавио преко 500 радова, од тога преко 290 у међународним часописима, зборницима међународних Конференција и књигама; Има 25 референци на SCI листи, са 112 цитата. Објавио 36 књигa, монографија и приручника. Члан је 26 IPC (EB) Међународних Конференција и Часописа. Добио награду ПК за најбољи магистарски и докторски рад. На IFIP Конференцији, одржаној 1990. године у Бордоу, добио награду за најбољи рад младог истраживача – Expert Systems in Maintenance.

чланства у научним и стручним организацијама

CIRP (International Institution for Production Research), Paris, France (од 1995) ; IFIP (International Federation for Information Processing), Geneva, Swiss (од 1998) ; IFAC (International Federation for Automation and Control), Vienna, Austria (од 1999) ; IMEKO (International Confederation for Measuring), Budapest, Hungary (од 1998) ; JUSE (Japanese Union Scientist and Engineers), Tokyo, Japan (од 1996) ; ASQ (American Society for Quality), Milwaukee, USA (од 2000); Удружење Србије и Црне Горе за квалитет и стандардизацију, генерални секретар (од 1992 до 2007) ; Члан EOQ (European Organization for Quality) Board (од 2000) ; Члан ЈУПИТЕР асоцијације, Београд, Србија (од 1976) ; Члан TOS (Team of Specialists) UN (United Nations) ECE (Economic Commision for Europe), Geneva, Swiss (од 2002) ; Члан WG EFQM / EOQ for Education, Brussels, Belgium (од 2000) ; Члан Task Group – IQC IEEC for QA and NQP, (од 2001) ; Члан југословенске асоцијације за одржавање (од 1976) ; Члан Борда НТП ЕУ (од 2007).