Ташко Ђ. Манески

др Ташко Ђ. Манески, редовни професор
катедра за отпорност конструкција
кабинет: 154/3
мејл адреса: tmaneski@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 237; директан 3302-237

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Компјутерско моделирање и прорачун структура, Отпорност конструкција, Примењена теорија еластичности, Метода коначних елемената

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1976. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, др, 1991.

публикације, признања, награде

Три монографије; Преко 10 радова у домаћим и страним часописима; Преко 100 радова на међународним и домаћим скуповима; Ућешће на преко 50 пројеката

чланства у научним и стручним организацијама

YUDM- Југословенско друштво за механику