Универзитет у Београду
Машински Факултет
[english pages] [почетна страна] [пошта]

Новости

Најновије вести, архива

Упис

Зашто уписати Машинац?, упис

Oбразовање

 Усмерења и катедре, програм студија, курсеви,документи

О факултету

Факти, деканат, реформа наставе, реферати, конкурси, документи, акредитација

Истраживање

Научно истраживачка делатност и пројекти, библиотека, публикације, FME Transactions

Календар

Наставни календар, конференције, предавања, пленум ннв

Групе, удружења

Наставници, студенти, алумни

Услуге

Продаја књига

Линкови

Универзитет, остали линкови

Одсек за ВАЗДУХОПЛОВСТВО

Основне информације о одсеку

Ваздухопловство је мултидисциплинарна техничка област која се бави проблемима реализације и одржавања транспортних средстава која се крећу кроз земљину атмосферу. Ваздухопловно машинство је посебна дисциплина машинског инжењерства у којој се изучавају методе и средства за пројектовање, производњу и одржавање летелица.

Аеродинамика и аеродинамичке конструкције се баве проблемима дефинисања спољње форме летелице. Методе које се користе су базиране на механици флуида, односно опструјавања чврстог тела гасом.
Структура летелице, која треба да издржи сва предвиђена оптерећења се пројектује применом теорије еластичности, док се проблеми интеракције еластичне структуре летелице са спољним ваздухом решавају применом теорије аероеластичности.
Конструкција летелице је дисциплина која која се бави њеним инжењерским пројектовањем и резултује производном техничком документацијом.
Погон летелица је сегмент ваздухопловства који је мултидисциплинаран, а бави се ваздухопловним и ракетним моторима, без којих летелице не би могле да се крећу.
Лет хеликоптера омогућава његов ротор, посебан вид ротационог крила чија се проблематика изучава у области ротора и елиса.
Кретање летелице и њене експлоатационе карактеристике се изучава у области која зове механика лета.
Опрема летелица је мултидисциплинарна област у којој се изучавају сложени електро-механички системи који су у функцији лета и намене летелице.
Да би летелица увек била расположива и поуздана неопходно је вршити њено одржавање. Ова проблематика је покривена облашћу одржавање летелица.

Ова катедра је једна од најстаријих на на факултету. До сада је образовала велики број ваздухопловних стручњака који су посао нашли како у Земљи тако и у иностранству. Поред школовања домаћих студената, у оквиру ове катедре се готово перманенто школују и страни студенти.

Паралелно са наставним активностима чланови катедре су увек учествовали и у реализацији различитих пројеката (авиони, једрилице, ракртни мотори, ваздушно-реактивни мотори, хеликоптери,...)

Наставни програм додипломских студија

РБ.

Шифра

Назив предмета

V

VI

VII

VIII

IX

X

 

1

1001

Термодинамика 1

3+3

 

 

 

 

 

п+у

2

0114

Технологија машиноградње 1

3+3

 

 

 

 

 

п+у

3

1502

Хидраулика и пнеуматика

3+3

 

 

 

 

 

п+у

4

1601

Аеродинамичке конструкције

2+2

2+2

 

 

 

 

п+у

5

1602

Теорија еластичности

2+2

2+2

 

 

 

 

п+у

6

0505

Механика 5

 

2+2

 

 

 

 

п+у

7

1611

Пројектовање применом компјутера

 

2+2

0+2

 

 

 

п+у

8

1603

Аеродинамика

 

2+2

3+3

 

 

 

п+у

9

1604

Чврстоћа летелица

 

3+3

3+3

 

 

 

п+у

10

0116

Стручна пракса 2

После треће године студија

11

0403

Организација рада

 

 

2+2

 

 

 

п+у

12

0404

Економија

 

 

2+1

2+1

 

 

п

13

1605

Погон летелица

 

 

3+2

3+2

 

 

п+у

14

1606

Елисе и ротори

 

 

 

2+2

 

 

п

15

1607

Механика лета

 

 

 

2+2

2+2

 

п+у

16

1608

Конструкција летелица

 

 

 

2+2

3+3

 

п+у

17

1609

Опрема летелица

 

 

 

2+3

2+2

 

п+у

18

1610

Аероеластичност

 

 

 

 

3+2

 

п+у

19

1612

Одржавање летелица

 

 

 

 

2+2

 

п+у

20

 

Увод у методологију научно-истраживачког рада у одговарајућим лаболаторијама у вези са дипломским радом.

 

 

 

 

 

2+2

 

21

 

Консултације за дипломски рад

 

 

 

 

 

2+2

 

22

 

Руковођење израдом дипломског рада

 

 

 

 

 

2+16

 

23

 

Укупно часова по семестру:

13+13

13+13

13+13

13+12

12+11

12+11

 

коментар:
п+у: испит се полаже писмено и усмено
п: испит се полаже само писмено

Наставници и сарадници

Редовни професори: проф. др Бранислав Јојић, проф. др Зоран Стефановић, проф. др Златко Петовић, проф. др Славко Пешић, проф. др Бошко Рашуо, проф. др Јован Јанковић, проф. др Слободан Ступар.
Ванредни професори: др Зоран Бојанић, др Александар Бенгин, др Иван Костић, др Небојша Петровић, др Васко Фотев, др Часлав Митровић
Доценти: др Мирко Динуловић, др Данило Петрашиновић
Асистенти: мр Александар Пантовић, мр Александар Грбовић, Огњен Пековић, Јелена Сворцан
Сарадници: др Никола Давидовић, др Предраг Милош.
Тех. Секретар: Дана Јокић
Мајстори: Никола Касум

Настава - Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области ваздухопловства организоване су у оквиру катедре за ваздухопловство и Ваздухопловног института са следећим лабораторијама:

1. Лабораторија за структурну анализу.
2. Лабораторија за млазну пропулзију.
3. Лабораторија за субсонична струјања.
4. Лабораторија за суперсонична струјања.
5. Лабораторија за опрему летелица.
6. Лабораторија за рачунарску симулацију.
7. Лабораторија за микропропулзију.

Контакт

Шеф катедре:  Проф. др Слободан Ступар Секретар катедре:

корисне референце


Вести из:

локални сајт

публикације

историјат

Распоред предавања

Распоред испита

Постдипломске