Катедра за аутоматско управљање

Катедра за аутоматско управљање изводи наставу на Профилу за аутоматско управљање према наставном плану додипломских студија Профила за аутоматско управљање, као и на општестручном предмету Основи аутоматског управљања, који је саставни део наставних планова других профила Машинског факултета.

Од самог формирања Групе, а потом и Профила, успостављен је концепт школовања машинских инжењера Профила за аутоматско управљање који је очуван и негован до данас и све време осавремењаван кроз доношење нових наставних планова и програмa.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Зоран М. Бучевац, редовни професор
др Драган В. Лазић, редовни професор
др Лидија Р. Матија, редовни професор
др Зоран Б. Рибар, редовни професор
др Радиша Ж. Јовановић, ванредни професор
др Милан Р. Ристановић, ванредни професор
др Јелена С. Мунћан, доцент
Владимир Р. Зарић, асистент
Ивана М. Милеуснић, асистент
Горан Р. Петровић, асистент
Зорана З. Голубовић, научни сарадник
др Срђан Н. Рибар, истраживач сарадник
Валентина Д. Матовић, истраживач сарадник
Стефан Ж. Тешановић, истраживач сарадник
Душан Ч. Шарац, истраживач сарадник
Борис Б. Косић, истраживач приправник
Предраг И. Ђука

предмети катедре

основне академске студије

мастер академске студије

докторске студије

Лабораторије

Лабораторија за анализу и синтезу САУ
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за динамику, математичко моделирање, симулацију и идентификацију објеката и процеса
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за дигиталне системе и рачунарско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Бучевац

Лабораторија за управљачке системе
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за аутоматско управљање
Руководилац лабораторије: проф. др Зоран Рибар

Лабораторија за посебне системе аутоматског управљања
Руководилац лабораторије: проф. др Драгутин Дебељковић

Лабораторија за интелигентне системе управљања
Руководилац лабораторије: доц. др Радиша Јовановић

Лабораторија за индустријску аутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за интелигентне зграде
Руководилац лабораторије: доц. др Милан Ристановић

Лабораторија за биоаутоматику
Руководилац лабораторије: доц. др Срђан Рибар

Кабинет за биомедицинско инжењерство

Лабораторија за инжењерство ране дијагностике канцера
Лабораторија за нанотехнологије и нано системе
Лабораторија за микро-нано машинство