Стручна пракса Б - МОВ

ID: 0083
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко, Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви стручне праксе подразумевају практично упознавање студента са производно-технолошким поступцима и процесима у производњи возила или других техничких система, као и специфичним активностима који се односе на развој и производњу система, њихово испитивање, коришћење, али и одржавање, ревитализацију и сл.

исход

Стручном праксом студент у конкретним условима (производје, одржавања. испитивања, коришћења) превасходно возила, али и других система, стиче практични увид у сегменте продукције елемената, компонената и склопова, као и проблематику комплетирања возила/система као завршног производа, његовог коришћења, одржавања и ревитализације, а према програму и плану стручне праксе која се дефинише у складу са реалним могућностима.

садржај теоријске наставе

Нема теоријске наставе.

садржај практичне наставе

Практична настава се одвија, или кроз организоване посете лабораторијама, предузећима и фабрикама, или студенти самостално одлазе и раде у изабраним фирмама. Рад студената одвија се у оквирима концепцијске поставке реализације стручне праксе, а према смерницама, упутствима и појашњењима које се дају студентима у погледу начина понашања и предмета интересовања при боравку у одређеној фирми и посебно начина вођења дневника и израде завршног извештаја.

услов похађања

Нема посебних захтева.

ресурси

Упутство за вођење дневника и писање завршног извештаја.

фонд часова

укупан фонд часова: 46

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Расположива литература из одслушаних предмета и предмета са Катедре за моторна возила. ;