Завршни предмет

Узима се у групи код наставника или обавезних предмета или изборних предмета које је студент током студија положио или слуша. Предмет мора бити машинске струке.

Настава на предмету се ради кроз упутства за израду пројекта или семинарског рада. Полагање завршног испита је искључиво кроз одбрану завршно штампаног рада (пројекта или семинарског). И за овај предмет важе мин-макс услови као и за друге изборне предмете.

Полагање испита «Завршни предмет» тј. одбрана рада не може да се обави док се не положе сви испити.