Завршни предмет

ID: 0361
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: .
извођачи: Алексендрић С. Драган, Андрејевић С. Раша, Бабић Р. Бојан, Бакић М. Гордана, Бачкалов А. Игор, Бенгин Ч. Александар, Благојевић А. Иван, Божић О. Иван, Бојовић А. Божица, Бошњак М. Срђан, Бугарић С. Угљеша, Бучевац М. Зоран, Вег А. Емил, Венцл А. Александар, Воротовић С. Горан, Гашић М. Влада, Генић Б. Србислав, Гњатовић Б. Небојша, Гојак Д. Милан, Грбовић М. Александар, Динуловић Р. Мирко, Ђукић З. Милош, Елек М. Предраг, Живановић Т. Саша, Жуњић Г. Александар, Зрнић Ђ. Ненад, Јаковљевић Б. Живана, Јели В. Зорана, Јовановић В. Владимир, Јовановић Ж. Радиша, Јововић М. Александар, Кнежевић М. Драган, Кокотовић М. Бранко, Коматина С. Мирко, Костић А. Иван, Лазаревић П. Михаило, Лазић В. Драган, Лазовић М. Горан, Лазовић-Капор М. Татјана, Лечић Р. Милан, Лукић М. Петар, Лучанин Ј. Војкан, Мајсторовић Д. Видосав, Манић Г. Небојша, Маринковић Б. Александар, Марковић Д. Драган, Матија Р. Лидија, Миладиновић Д. Љубомир, Милановић Д. Драган, Миливојевић М. Александар, Миливојевић С. Сања, Милиновић П. Момчило, Милковић Д. Драган, Милованчевић М. Урош, Милош В. Марко, Миљић Л. Ненад, Миљковић Ђ. Зоран, Митић Р. Саша, Митровић Р. Ненад, Митровић М. Радивоје, Митровић Б. Часлав, Мицковић М. Дејан, Младеновић М. Горан, Моток Д. Милорад, Мунћан С. Јелена, Недељковић С. Милош, Обрадовић О. Марко, Пековић М. Огњен, Петрашиновић М. Данило, Петровић Љ. Александар, Петровић В. Драган, Петровић В. Милан, Петровић Б. Небојша, Попконстантиновић Д. Бранислав, Поповић М. Владимир, Поповић Д. Михајло, Поповић Д. Оливера, Поповић Ј. Слободан, Прокић-Цветковић М. Радица, Пузовић М. Радован, Радаковић Ј. Зоран, Радић Б. Дејан, Ракићевић Б. Бранислав, Рибар Б. Зоран, Рибар Н. Срђан, Ристановић Р. Милан, Ристивојевић Р. Милета, Росић Б. Божидар, Рудоња Р. Неџад, Сворцан М. Јелена, Седмак С. Александар, Симић Ж. Горан, Симоновић М. Александар, Симоновић Д. Војислав, Спасојевић-Бркић К. Весна, Стаменић С. Мирјана, Стаменић В. Зоран, Стевановић Д. Владимир, Стојадиновић М. Славенко, Стојиљковић Д. Драгослава, Стојић М. Томислав, Танасковић Д. Јован, Тановић М. Љубодраг, Тодић Н. Ивана, Тодоровић М. Душан, Туцаковић Р. Драган, Ћоћић С. Александар, Фотев Г. Васко, Црнојевић Ђ. Цветко, Чантрак С. Ђорђе, Шиниковић Б. Горан
контакт особа: .
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: Катедре

извођења

 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5
 • 6. семестар, позиција 5

циљ

Примена стечених знања и метода на решавању постављених задатака у оквиру изабране области. Задатак се односи на изучавање проблема, његове структуре и сложености и изналажење одговарајућих решења. Студент стиче знање о начину, структури и форми писања пројекта-извештаја који се односи на спроведене активности у оквиру задате теме Завршног предмета. Студент стиче одговарајући ниво знања, вештина и компетенција у домену описа проблематике, спроведених метода и резултата до којих се дошло. Студент стиче и способност да јавно презентује резултате самосталног рада, припремљеног у одговарајућој форми.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Примењују претходно стечена знања из изучаваних области • Препознају структуру задатог проблема, предложи систем анализу и дефинише правце његовог решавања • На основу самосталног коришћења литературе, проширују знања из области изабране задате теме • Укратко опише решење постављеног задатка и самостално исто презентује • Комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са облашћу која је обухваћена темом Завршног предмета. Студент у договору са предметним наставником дефинише задатак из којег проистичу потребна стечена теоријска знања и евентуално нова која мора стећи да би решио постављени задатак.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе подразумева имплементацију стечених знања кроз лабораторијска вежбања, Стучну праксу Б и стручне посете предузећима-фабрикама, у домену теме Завршног предмета.

услов похађања

Положен испит из предмета из којег се ради Завршни предмет.

ресурси

Постојећа лабораторијска опрема, уџбеничка и библиотечка литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 15
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Актуелна уџбеничка литература и часописи из области теме Завршног предмета;