Менаџмент тоталним квалитетом

ID: 3143
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Детаљно изучавање пословне изврсности као напредног модела менаџмента квалитетом. Успостављање знања за практичну примену модела менаџмента тоталним квалитетом. Развој способности за оцену постојећих пословних система са аспекта пословне изврсности - ради унапређења постојећег модела управљања квалитетом.

исход

После завршетка наставног процеса студент ће имати неопходна знања за разумевање, истраживање и решавање проблема у вези са савременим прилазима менаџмента тоталним квалитетом (TQM) и моделима пословне изврсности (BE) на бази системског прилаза у пословним и технолошким системима. Знања из овог предмета ће такође студенту омогућити да дефинише, истражује и решава савремене проблеме из области TQM и BE.

садржај теоријске наставе

Напредни модели менаџмента квалитетом; Генерације развоја пословне изврсности; Принципи изврсности; Амерички, јапански и европски модел пословне изврсности. Главни критеријуми; Под-критеријуми; Модел самооцењивања; РАДАР модел; Пројектовање и примена модела изврсности за организацију; Модел изврсности ВДМ. Његова примена. Истраживања модела изврсности.

садржај практичне наставе

Анализа и синтеза развоја модела TQM и BE. Истраживачки модели за ову област. Анализа добре праксе за TQM и BE.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Уџбеник Менаџмент тоталним квалитетом (у припреми). 3. Сајт предмета који поред материјала под 1 садржи и библиографију референтних књига и часописа,водећих организација и важних институција у овој области. 4. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 70

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 20

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Wiele, T., Advanced Quality Management, Springer Verlag, London, 2009.; Okland, N., Total Quality Management, Springer Verlag, London, 2009.; Мајсторовић, В., Један модел менаџмента тоталним квалитетом, Машински факултет, Београд, 2008.;