Посебна поглавља из теорије машина

ID: 3204
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Драган
извођачи: Миладиновић Д. Љубомир, Петровић В. Драган, Попконстантиновић Д. Бранислав, Стоименов Д. Миодраг
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Да се студент упознају са најновијим достигнућима у области Теорије механизама и машина које се односе на анализу и синтезу механизама, механизме променљиве струцтуре, просторне механизме, брегасте механизме, зупчасте и сатне механизме.

исход

Студенти усвајају сва неопходна знања и вештине потребне за дизајнирање и конструисање механизама и машина. Такође, студенти се обучавају и у коришћењу одговарајућих програма за анализу кинематичких величина механизама различитих структура.

садржај теоријске наставе

Формирање теорије о машинама и механизмима. Механизми и њихова класификација. Структурна анализа механизама. Кинематичка анализа механизама. Анализа сила. Процес конструисања машина.

садржај практичне наставе

Израда пројектног задатка чија је тематика у блиској вези са докторским радовима студената.

услов похађања

Нема услова

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 3
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература