Момчило П. Милиновић

др Момчило П. Милиновић, редовни професор
катедра за системе наоружања
кабинет: 432, 444
мејл адреса: mmilinovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 325; 326; 341; директан 3302-325

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Војно машинство, Пројектовање ракета, лансера и ракетних система, Системи управљања ватром и гађањем, Сензорски системи праћења и откривања циља, Аутоматизација и интеграција процеса управљања наоружањем и војном опремом, Балистички системи и њихова борбена и технолошка интеграција, пројектовање и конструкција, Одбрамбене технологије, ракетне технологије и њихова примена на војне и цивилне производе, RAM-jet технологије и њихова интеграција

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1979. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1984. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 199

публикације, признања, награде

Преко 200 радова, студија, елабората на домаћим и међународним скуповима/часописима; Три монографије (монографске публикације); Један приручник; Два уџбеника

чланства у научним и стручним организацијама

Дописни члан Академије инжењерских наука Србије и Црне Горе, Члан Југословенског комитета за експлозивне материјале и председник у периоду 1990/93, Спољни члан Jane’s групе