Зоран Б. Рибар

др Зоран Б. Рибар, редовни професор
катедра за аутоматско управљање
кабинет: Завод, 431
мејл адреса: zribar@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 206, 324; директан 3302-206

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теорија нелинеарних система. Праћење и системи променљиве стуктуре. Математичко моделирање хидрауличних и пнеуматских управљачких система као и посебних управљачких компоненти.Синтеза нелинарних закона управљања.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. Инж. 1978. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, Др , 1985.

публикације, признања, награде

5 радова објављених у домаћим часописима, 10 радова презентираних на међународним конференцијама, 15 радова презентираних на домаћим конференцијама, објављена књига из Пнеумоелектричних управљачких система.

чланства у научним и стручним организацијама

Члан удружења за Системе аутоматског управља и мерења Србије.