Милета Р. Ристивојевић

др Милета Р. Ристивојевић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/6б, 225
мејл адреса: mristivojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 260, 473; директан 3302-260

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Гранична и стварна расподела оптерећења код зупчастих и котрљајних парова; Површинска и запреминска чврстоћа зубаца зупчаника; Машински елементи, делови и механички преносници снаге: конструисање, прорачун и испитивање; Репарација и поузданост машинских делова и конструкција

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. (термотехника) 1980. Машински факултет Универзитета у Београду, мр, 1985. Машински факултет Универзитета у Београду др, 1991.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима и часописима, аутор или коаутор већег броја књига, приручника, збирки задатака и једне монографије, награда Привредне коморе Београда за магистарски рад. Бронзана медаља са ликом Николе Тесле, Савез проналазача и техничких унапређења Београда, 2007. Сребрна медаља са ликом Николе Тесле, Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда, 2008

чланства у научним и стручним организацијама

ЈуДЕКО - Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције.