Божидар Б. Росић

др Божидар Б. Росић, редовни професор
катедра за опште машинске конструкције
кабинет: 154/4
мејл адреса: brosic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 232; директан 3302-272

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Машински елементи, преносници снаге, планетарни преносници, методика конструисања, структурна и вишекритеријумска оптимизација машинских елемената и консртрукција, моделирање, структурна анализа машинских конструкција применом програмских пакета CATIA V5 и SOLID WORKS.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1988. Машински факултет Универзитета у Београду Др. 1992.

публикације, признања, награде

Преко 50 радова на домаћим и међународним скуповима и часописима, једна монографија, књиге, приручници, збирке задатака, програмски пакети за прорачун и конструисање преносника снаге и preko40 техничких решења, две награде Привредне коморе Београда, медаља савеза проналазача.

чланства у научним и стручним организацијама

ЈуДЕКО - Југословенско друштво за машинске елементе и конструкције, Југословенско друштво за трибологију, Југословенско друштво за механику, ДИВК - Друштво за интегритет и век конструкција.