Александар В. Саљников

др Александар В. Саљников, ванредни професор
катедра за термомеханику
кабинет: 445
мејл адреса: asaljnikov@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 343; директан 3302-343

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Преношење топлоте и супстанције, Термодинамика, Обновљиви извори енергије – коришћење геотермалне енергије помоћу топлотних пумпи, Пренос топлоте зрачењем између пламена и наслага пепела у ложишту котлова, Спектрофотометрија - мерење интензитета топлотног зрачења.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл.инж., 1980. School of Mechanical Engineering, Purdue University, USA, MSME, 1982. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 1999. Ванредни професор

публикације, признања, награде

Преко 100 радова; Једна збирка задатака; Хендаути за два предмета Награда за најбољег студента II године Машинског факултета, 1976. Постдокторска стипендија JSPS министарства за науку Јапана, 2000. Руководилац 2 ЕУРЕКА пројекта са Словенијом, 2007-2009, 2010-2012

чланства у научним и стручним организацијама

Друштво термичара Југославије, Члан уредништва међународног часописа Journal of Energy Technology, Члан Advisory board-а међународне научне организације IPSI. Члан организационог комитета 3 конгреса научне организацијеWSEAS.