Александар С. Седмак

др Александар С. Седмак, редовни професор
катедра за технологију материјала
кабинет: 224
мејл адреса: asedmak@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 497; директан 3302-497

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Материјали, Заваривање, Интегритет конструкција, Механика лома, Рачунска механика лома, Испитивање материјала

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. инж. 1978. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр 1982. Природно-математички факултет Универзитета у Београду, Др 1988.

публикације, признања, награде

Преко 200 радова на међународним и домаћим скуповима/часопи­сима. Аутор 4 студије. Aутор једне и уредник две монографије и неколико зборника радова из области заваривања, механике лома, методе коначних елемената. Аутор или коаутор 7 уџбеника и приручника. Организатор ECF9 и IFMASS (од 1980–данас). Главни и одговорни уредник стручног часописа "Интегритет и век конструкција", Београд (2002). Уредник стручног часописа "Заваривање и заварене конструкције", Београд (1995–2000). Гостујући професор на Drexel University, PA, USA (1999, 2000 и 2001)

чланства у научним и стручним организацијама

ДУЗС – Друштво за унапређивање заваривања Србије, Београд; ДИВК – Друштво за интегритет и век конструкција (оснивач), Београд; ESIS – European Structural Integrity Society