Љубодраг М. Тановић

др Љубодраг М. Тановић, редовни професор
катедра за производно машинство
кабинет: 105
мејл адреса: ltanovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 249; директан 3302-249

термини за пријем студената

понедељак , 12 - 13 часова, кабинет 229

предмети

истраживачка област

Производно машинство, технологија машиноградње, обрадни процеси, алати од керамичких и супертврдих материјала, алати за обраду ливењем и ковањем, помоћни прибори.

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, дипл. маш. инж. 1980. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр тех.наука, 1984. Машински факултет Универзитета у Београду, Др тех.наука , 1991.

публикације, признања, награде

Четири међународна патента, једна монографија, пет уџбеника, осам радова у часописима са SCI листе, преко 150 радова на домаћим и међународним скуповима/часописима, руководилац четири пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију, Београд, 1991; Октобарска награда града Београда за највредније достигнуће у области техничких наука, Београд, 1992; Плакета и повеља "Проф. др Павле Станковић", 2011.

чланства у научним и стручним организацијама

Међународна редакција часописа «ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЕ», Киев, Украина ITA (International Tooling Association), Kyiv, Ukraine; Члан редакционог одбора часописа ТЕХНИКА - машинство; Лиценца одговорног пројектанта у области транспортних средстава , складишта и машинских конструкција и технологија.