Цветко Ђ. Црнојевић

др Цветко Ђ. Црнојевић, редовни професор
катедра за механику флуида
кабинет: 140
мејл адреса: ccrnojevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 252; директан 3370-386

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Теоријска и примењена механика флуида

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1981. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, Др. 1993.

публикације, признања, награде

Већи број научних радова , један патент у Француској (1995), 3 књиге, 2 збирке задатака.

чланства у научним и стручним организацијама

Југословенско друштво за механику; Немачко душтво за примењену математику и механику ГАММ