Јелена С. Мунћан

др Јелена С. Мунћан, доцент
катедра за биомедицинско инжењерство
кабинет: 300
мејл адреса: jmuncan@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 376; директан 3370-496

термини за пријем студената

среда 13-14ч

предмети

истраживачка област

Оптичке методе, Спектроскопија, Аквафотомика, Мултиваријациона анализа сигнала и слике, Фрактална анализа сигнала и слике, Обрада података, Неинвазивна дијагностика, Сензори

образовање, стручна спрема

PhD, 2014 Биомедицинско инжењерство, Машински факултет Универзитета у Београду MSc, 2008, Производно машинство, Машински факултет Универзитета у Београду

публикације, признања, награде

Аутор је или коаутор више од 60 публикација објављених у међународним и домаћим часописима, монографијама и саопштених на међународним и домаћим конференцијама. Добитник више награда за најбоље постер презентације на међународним конференцијама: 2011. The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine, Banja Luka, Republic of Srpska 2012: Gilbert Ling Poster Award, 7th Annual Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water, USA 2014. Best poster award, International Conference Contemporary Materials, Banja Luka, Republic of Srpska 2015. Gilbert Ling Poster Award, 10th Annual Conference on the Physics, Chemistry and Biology of Water, Bulgaria 2016. 2nd Aquaphotomics Symposium, Kobe, Japan.

чланства у научним и стручним организацијама

ICNIRS - Интернационално удружење истраживача у области блиске инфрацрвене спектроскопије