Бојан М. Јеремић

дипл. маш. инж. Бојан М. Јеремић, асистент
катедра за механику
кабинет: 019
мејл адреса: bjeremic@mas.bg.ac.rs
телефон: директан 3370-376

термини за пријем студената

Четвртак 14 часова

предмети

истраживачка област

Оптимално управљање кретањем система променљиве масе, Аналитичка механика

образовање, стручна спрема

Машински факултет Универзитета у Београду, маст. инж. маш. 2012.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику