Ивана М. Медојевић

дипл. маш. инж. Ивана М. Медојевић, асистент
катедра за пољопривредно машинство
кабинет: 135
мејл адреса: imarkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 352; директан 3302-358

термини за пријем студената

четвртак 11-12h, кабинет 26 и 413

предмети

истраживачка област

Машине и опрема за производњу и прераду хране, Оптичко колор сортирање

образовање, стручна спрема

Универзитет у Београду – Машински факултет, дипл. маш. инж. – мастер, 2011

публикације, признања, награде

Преко 20 радова у домаћим и међународним часописима и на научним скуповима

чланства у научним и стручним организацијама