Драган Ј. Додер

др Драган Ј. Додер, ванредни професор
катедра за математику
кабинет: 440
мејл адреса: ddoder@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 340; директан 3302-339

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Математичка логика

образовање, стручна спрема

Математички факултет Универзитета у Београду, дипл. мат. 2003. Математички факултет Универзитета у Београду, мр, 2008. Математички факултет Универзитета у Београду, др, 2011.

публикације, признања, награде

Једанаест радова публикованих у међународним часописима, три поглавља у међународним монографијама, двадесет радова саопштених на међународним скуповима, коаутор једног уџбеника и једне збирке задатака.

чланства у научним и стручним организацијама