Милош М. Вучић

дипл. мат. Милош М. Вучић, асистент
катедра за математику
кабинет:
мејл адреса: mvucic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 3302-200; директан 3302-200

термини за пријем студената

Понедељак 12:00-13:00; Уторак 12:00-13:00 (кабинет 443)

предмети

истраживачка област

образовање, стручна спрема

Математички факултет у Београду, мастер мат. 2013.

публикације, признања, награде

чланства у научним и стручним организацијама