Бранислав Д. Живковић

др Бранислав Д. Живковић, редовни професор
катедра за термотехнику
кабинет: 134/1
мејл адреса: bzivkovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 447; директан 3302-447

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Грејање и вентилација; Даљинско грејање; Индустријска вентилација; Пренос топлоте кроз грађевински омотач зграде; Потрошња енергије у системима за грејање и климатизацију; Енергетска ефикасност зграде и КГХ система.

образовање, стручна спрема

Машински Факултет Универзитета у Београду, дипл.инж. 1978. Машински факултет Универзитета у Београду, Мр, 1987. Машински факултет Универзитета у Београду, Др, 1994.

публикације, признања, награде

Преко 70 радова у научним и стручним часописима и зборницима радова са међународних и домаћих конгреса и конференција, преко 70 истраживачких пројекта и главних машиских пројекта термотехничких инсталација (стамбени објекти, пословне зграде, школе, болнице, фабрике – углавном у кондиторској и фармацеутској индустрији), бројне експертизе, студије, извештаји и ревизије пројектне документације, мерења протока вентилационих и климатизационих система, балансирање КГХ система, мерења топлотног учинка грејних тела (око 40 извештаја), плакета КГХ, специјална плакета Машинског факултета.

чланства у научним и стручним организацијама

IIR (International Institute of Refrigeration) – Међународни институт за хлађење – члан Комисије Е1 – Климатизација; СМЕИТС (Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије) – Друштво за КГХ (грејање, хлађење и климатизацију); Инжењерска комора Србије