Процедура уписа студената у школску 2018/2019. годину

У циљу што ефиксаније реализације активности везаних за упис у школској 2018/2019.години наводе се процедуре које морате реализовати, а оне обухватају:

  1. Упис у школску 2018./2019.години

1. УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

Упис студената који се финансирају на терет буџета Републике Србије

Студенти који стекну право на упис у овој категорији подносе:

  • попуњен и потписан ШВ-20 образац,
  • уплату Центру за развој каријере У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20 образац),
  • индекс,

Напомена: Студенти који имају неизмирена финансијска задужења према МФ-ту, морају измирити своја задужења, и тек се, након тога, могу уписати.

За добијање ID студентске картице треба извршити уплату у износу од 1.600 динара у скриптарници Факултета, при чему се износ од 800 динара односи на трошкове издавања ID студентске чип картице и 800 динара се односи на годишњу чланарину за ISIC и EYCA међународну чланарину којом је укључено UNIQA осигурање у земљи и иностранству. Студенти први пут уписани …/2017, …./2015, …../2013 године, плаћају САМО ТРОШКОВЕ ДОПУНЕ КАРТИЦЕ. Студенти први пут уписани …/2016, …./2014, …../2012 године, плаћају ТРОШКОВЕ И КАРТИЦЕ И ДОПУНЕ.

Фискалне рачуне, издате у скриптарници МФ-а, приликом уплате наведених трошкова, треба предати у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ.

Упис студената који сами финансирају трошкове студирања

Студенти који стекну право на упис у овој категорији подносе:

  • попуњен и потписан ШВ-20 образац,
  • уплату Центру за развој каријере У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20 образац),
  • индекс,
  • уплату за допунски део школарине за У.Б. (уплатница се добија уз ШВ-20 образац)
  • уплату свих преосталих (ако их има) финансијских задужења која се односе на обрачунату школарину за школску 2017/18. годину

Цене су формиране на основу Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету који се налази на огласним таблама и сајту Машинског факултета.

За добијање ID студентске картице треба извршити уплату у износу од 1.600 динара у скриптарници Факултета, при чему се износ од 800 динара односи на трошкове издавања ID студентске чип картице и 800 динара се односи на годишњу чланарину за ISIC и EYCA међународну чланарину којом је укључено UNIQA осигурање у земљи и иностранству. Студенти први пут уписани …/2017, …./2015, …../2013 године, плаћају САМО ТРОШКОВЕ ДОПУНЕ КАРТИЦЕ. Студенти први пут уписани …/2016, …./2014, …../2012 године, плаћају ТРОШКОВЕ И КАРТИЦЕ И ДОПУНЕ.

Фискалне рачуне, издате у скриптарници МФ-а, приликом уплате наведених трошкова, треба предати у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ.

Погледај: