Системи управљања ватром

ID: 0111
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милиновић П. Момчило
извођачи: Милиновић П. Момчило
контакт особа: Милиновић П. Момчило
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Циљ је да студент савлада основна знања из технологија примене наоружања у условима спрегнуте механике гађања, у којој се користе аутоматски и полуаутоматски савремени системи машинских, оптоелектронских и механотронских уређаја и опреме. Циљ је и да студент формира критеријуме векторске механике борбених услова и њене спреге са подсистемима који се користе за извршење појединачног и групног гађања

исход

Студент се оспособљава да поставља и решава самостално софтверске и хардверске пројектне задатке употребе наоружања. То подразумева извршење функција гађања, прецизног позиционирања и припреме оружја у условима процесорског управљања у реалним и виртуелним борбеним условима. Студент стиче основна знања за борбено-командне и управљачке интеграције, групе разнородних и једнородних типова оружја (оруђа), опреме и борбене платформе

садржај теоријске наставе

1. Општа питања трајекторија и гађања класичним и ракетним вођеним и невођеним пројектилима 2. Управљање ватром класичном и ракетном артиљеријом 3. Гађање и систем управљања ватром оклопних возила и тенкова 4. Остали системи управљања ватром и наоружањем, борбене платформе, средства за осматрање, извиђање, захват и праћење циљева и навигацију платформи

садржај практичне наставе

1. Примери трајекторија и врсте оруђа класичног и ракетног наоружања – задаци управљања ватром и типови циљева 2. Примери гађања са оклопних возила из мировања и покрета земаљских и ваздушних покретних и непокретних циљева 3. Аутоматски системи гађања класичне и ракетне ариљерије и савремени захтеви артиљеријских и ПА система управљања и командовања 4. Беспилотне летилице, сателитска навигација, осматрачки и нишански радари, ласерски и оптоелектронски уређаји, навигација и командно-информациони системи (C3I и C4I)

услов похађања

Завршен и оцењен семинарски рад.

ресурси

М. Милиновић: Моделирање система управљања ватром и праћења ваздушних циљева, Машински факултет Београд, 2002, монографија М. Милиновић: Динамика система управљања ватром, Машински факултет Београд, 2007, уџбеник (у штампи)

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Tactical Missile Design, Eugene L. Fleeman, 2001 AIAA, USA; Modern Exterior Ballistics, Robert L. McCoy, 1999 AIAA, USA;