Виши курс дигиталних САУ

ID: 3024
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бучевац М. Зоран
извођачи: Бучевац М. Зоран
контакт особа: Бучевац М. Зоран
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Овладавање напредним техникама анализе као и синтезе дигиталних САУ

исход

Познавање напредних техника анализе као и синтезе дигиталних САУ.

садржај теоријске наставе

Анализа у временском домену. Анализа у фреквентном домену. Напредне методе пројектовања. Напредни дигитални алгоритми управљања. Пројектовање дигиталног управљачког система. Естимација стања. Реализације.

садржај практичне наставе

• Директно праћење предавања кроз илустративне примере, • Дефинисање и разрада задатка за израду семинарског рада, • Консултације.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

• Скрипта на страници http://au.mas.bg.ac.rs/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm • Moudgalya, K.M.: Digital Control, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2007. • Дигитални рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Moudgalya, K.M., Digital Control, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2007.; Houpis, C. H., Lamont, G. B., Theory, Hardware, Software, McGraw-Hill, New York, 1985.; Leigh, J. R., Applied Digital Control: Theory, Design and Implementation, Prentice Hall,New Jersey, 1985.; Vanlandingham, H. F., Introduction to Digital Control Systems, Macmillan P. C., New York, 1985.; Kuo, B. C., Digital Control Systems, Holt, Rinehart and Winston, inc., New York, 1980.;