Ефикасност и поузданост наоружања

ID: 3156
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милиновић П. Момчило
извођачи: Милиновић П. Момчило
контакт особа: Милиновић П. Момчило
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Основни циљеви предмета су да раѕвију примењена ѕнања о процени квалитета наоружања и критеријумима ѕа процену наоружања у односу на њихове перформансе интегрисане у различите услове војне примене.Системско знање обухвата техничке ,технолошке, и функционалне перформансе као релације инегрисане са теоријско експерименталним статистичким и вероватносним моделирањем, као циљем обуке на предмету.Учење обезбеђује сазнања о функционалности наоружања ,руковању, одржавању и складиштењу,као условима тоталног интеграбилног квалитета,за мерење његове сврхе у току тактичке и пројектне експлоатације.Такође, анализе цена-ефикасност у односу на перформансе су укључене као мерило за поређење наоружања у прелиминарним студијама пројективања и/или њихове набавке.Услови за ратне игре ,које испољавају екстремне променљиве перформансе ,се процењују математички.Функције ризика коришћења наоружања је предмет теоријског моделирања.Свеукупни циљ је да се обезбеде математички и теоријски алат за завршно тактичко и техничко интегрисано пројектовање оружја и система наоружања.

исход

Кандидат, студент,достиже знања о такозваном спољашњем функционалном пројектовању наоружања.Такође,достиже знање о интеграцији различитих техничких и технолошких перформанси оружја у заједничке перформансе система наоружања валидног за борбену употребу.То је процењено помоћу случајних аргумената вероватносним функцијама ефикасности ,поузданости,ризика,цена ефикасност ,прилагодљивости итд.То је основа за организацију и процену наоуружавања јединице у организационом систему система даљих корисника наоружања. њ

садржај теоријске наставе

Теоријски приступ генерално разматра; -категоризацију типова наоружања , кандидата за инеграцију у војне системе -Структуру поуѕданосних функција примењену на различите система наоружања. -Мерење критеријума ефикасности и ефективности и теоријске и експерименталне процене. -Теријски критеријуми једничана ратних супозиција и моделирање тактичко техничких ѕахтева оружја -Техничка инеграција војних јединица и њихова ѕдружена ефикасност наоружања -Прилагодљивост борбених платформи за поуздано и ефикасно пројектовање система оружја -Опрема наоуружања и њено поузданосно и ефијкасностно пројектовање -Војно руковање ,одржавање ,функције снабдевања и набавке и логистичким и борбрним условима употребе.

садржај практичне наставе

-Функције симулације појединачног наоружања -Функције симулације здруженог дејства анаоружања -Наружање и опрема интегрисани на платформе усаглашеност са ефикасношћу и поузданошћу -Моделирање борбене супозиције јединице према ефикасности и поузданости борбрних платформи

услов похађања

-Консултативна предавања групе лекција и практичне консултације око семинарског рада са одабраним типом наоуружања и борбених платформи

ресурси

-Софтверски и компјутерски -Симулационе лабораторије -Спољашњи војни полигони и лабораторије у уговореним школским условима коришћења

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 5
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 20
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

М. Милиновић; М.Милиновић ,Поглавља иѕ пројектовања лансера, Маш.Фак.Београд ,2002; О.Вучуровић Основи пројектоваља ракета,Маш.Фак.Београд 2003 ; М.Ковач Ефикасност артиљериских система ,ВИЗ.2005; М.Ковач Ефикасност Војно организационих система ,ВИЗ 2007;