Управљање ватром и командно-информациони системи

ID: 3157
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милиновић П. Момчило
извођачи: Милиновић П. Момчило
контакт особа: Милиновић П. Момчило
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Циљ је: - да се кандидати упознају са савременим системима управљања ватрених дејстава и контролним функцијама наоружаљања у току процедура борбене експлоатације, на баѕи теоријског приступа механике и математике, у променљивим и виртуелним почетним и граничним условима лансирања и лета пројектила, иѕ различитих, интегрисаних типова оружја, и са различитих борбених платформи. - да се проуче ефекти технолошких интеграција наоружаних јединица , борбених платформи, и наоуружања у току борбене употребе са савременим борбеним информационим технологијама командовања и управљања, у 3Д- простору. - да се дефинишу својства дигитализованог и целовито интегрисаног бојног поља у току времена, у циљу захвата и гађања борбених организационих наоружаних система на нивоу Ц 4 И.

исход

Кандидат достиже ѕнања за индивидуално пројектовање функција система наоружања са одговарајућом опремом интегрисаном у оружани подсистем.Сазнања која се достижу су о типу и карактеру опреме и сензора за функције гађања, управљања и просторне навигације наоружаног система.Процедуре су усагалашене са захтевима механике и математике , поштујући тачност и прецизност наоружања и опреме.

садржај теоријске наставе

Теоријске лекције обухватају: -Вероватноћу и тачност гађања и прцизност наоружања -Механику и пратеће процедуре гађања различитим пројектилима -Дигитализацију перформанси мерења ѕахвата и гађања циљева -Типове војних сензора -Навигацију ваздушних водених ,и копнених платформи помоћу инерцијалних и ГПС система -Процедуру и рангирање командних система и јединица

садржај практичне наставе

Софтверска симулација на компјутеру

услов похађања

Консултативно, за потребе израде семинара

ресурси

Компјутерски и софтверски систем

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 20
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

М.Милиновћ ,Моделирање система управљања ватром и праћења ваздушних циљева М.Ф Београд 2002; Ч.Гацовић, Праћење нисколетећих циљева моноимпулсним нишанским радаром.ВИЗ,1999; М.Коlawole , Radar systems peck detection and tracking ,Newnes,Oxford,2002; A.Chatfield , Fundamentals of high acuraccy inertial navigation,AIAA ,Vol 174, 1997, Paul Zarchran ed.;