Одабрана поглавља из пропулзије

ID: 3295
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Фотев Г. Васко
извођачи: Фотев Г. Васко
контакт особа: Фотев Г. Васко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Да се студенти, на стручно-научном нивоу, упознају са перформансама реалног пропулзора и његових енергетских компонената.

исход

Студент који је у стњу да барата перформансама реалног пропулзора или перформансама неке од његових енергетских компонената: уводника компресора - вентилатора коморе сагоревања - догревне коморе турбине млазника

садржај теоријске наставе

Настава почиње општим уводом у методе израчунавања перформанси реалних пропулзора и њихових енергетских компонената. Након тога се обавља по поглављима која су студенти одабрали, а која су из домена целог пропулзивног кола или неких његових компонената.

садржај практичне наставе

Перформансе реалних пропулзора. Перформансе реалних уводника. Перформансе реалних комресора-вентилатора. Перформансе реалних комора сагоревања и догревних комора. Перформансе реалнихреалне турбине. Перформансе реалних млазника.

услов похађања

Мастер Машинског факултета, ваздухопловног смера.

ресурси

CFD FLUENT, Payton.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература