CAI модел

ID: 3560
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стојадиновић М. Славенко
извођачи: Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Стојадиновић М. Славенко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Детаљно изучавање техника метролошког моделирања производа и развој новог или унапређење постојећег геометријско-технолошко-метролошког модела производа за потребе аутоматског планирања мерења и инспекције у производњи и свакодневној инжењерској пракси. Генерисање знања за практичну примену и имплементацију на мерним машинама различитих произвођача кроз дефинисање различитих управљачких листа података и мерних протокола.

исход

После завршетка наставног процеса студент ће имати неопходна истраживачка и практична знања за разумевање и решавање метролошких проблема интеграције пројектоваља производа, планирања технологије и планирања мерења и инспекције. Аутоматско генерисање протокола мерења и управљачке листе података за мерне машине различитих произвођача ће обезбедити смањење укупног времена мерења и инспекције и смањити грешке мерења услед људског фактора. Такође, студенту ће бити омогућено да ефикасно разуме, истражује, примењује и унапређује инжењерске метролошке проблеме и њихово решавање концептом геометријско-технолошке-метролошке интеграције.

садржај теоријске наставе

1. Напредни модели за моделирање и метролошки модели производа. 2. Метролошки примитиви и геометријски примитиви. 3. Сематички метролошки модел толеранција. 4. Метролошки интерфејси. 5. CAI модел и интелигентна метрологија. 6. Истраживачки проблеми у овој области и забрани примери примене. Наша истраживања у овој области.

садржај практичне наставе

1. Геометријско моделирање стандардних облика толеранција за комплексни метролошки модел производа - реалан производ. 2. Преузимање параметара метролошких примитва из STEP/IGES датотека. 3. Дистрибуција мерних тачака и генерисање иницијалне мерне путање. 4. Алгоритам избегавања колизије. 5. Оптимизација мерне путање на бази колоније мрава - коначна мерна путања. 6. Генерисање мерног протокола и управљачке листе података.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Упутство за израду семинарког рада. 3. Монографија из области квалитета и производне метрологије (у припреми). 4. Техничка база предмета - Лабораторија за производну метрологију и TQM.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 10

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Stojadinovic, S. M., Majstorovic, V. D., Durakbasa, N. M., & Sibalija, T. V. (2016). Towards an intelligent approach for CMM inspection planning of prismatic parts. Measurement, 92, 326-339.; Stojadinovic, S. M., Majstorovic, V., Durakbasa, N. M. (2017). An Advanced CAI Model for Inspection Planning on CMM. Advanced Manufacturing Engineering and Technologies (pp. 57-65). Springer.; Durakbasa, N. M. (2004). Geometrical product specification and verification for the analytical description of technical and non-technical structures, TU Wienna, Austria.; F. Zhao, J. R. Brown, R. T. Kramer, X. Xu (2011) Information Modeling for Interoperable Dimensional Metrology, Springer-Verlag, London.; Flack, D. (2001). CMM Measurement Strategies, Measurement Good Practice Guide No. 41, National Physical Laboratory, United Kingdom,;