Виши курс дигиталних САУ

ID: 3580
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Бучевац М. Зоран, Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Овладавање напредним техникама анализе као и синтезе дигиталних САУ.

исход

Познавање напредних техника анализе као и синтезе дигиталних САУ.

садржај теоријске наставе

Анализа у временском домену. Анализа у фреквентном домену. Напредне методе пројектовања. Напредни дигитални алгоритми управљања. Пројектовање дигиталног управљачког система. Естимација стања. Реализације.

садржај практичне наставе

• Директно праћење предавања кроз илустративне примере. • Дефинисање и разрада задатка за израду семинарског рада. • Консултације

услов похађања

Нема услова.

ресурси

•Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером, •PC и PC Embedded рачунари, Siemens Simatic PLC, National Instruments контролери •Инсталација за испитивање управљачких система и аквизицију елекричних величина, •Лабораторија за дигиталне системе, Лабораторија за интелигентне системе управљања, Лабораторија за управљачке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Moudgalya, K.M., Digital Control, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2007.; Phillips, C. L. , Nagle, H. T. , Chakrabortty, A., Digital Control System Analysis and Design, Pearson, 2015.; Leigh, J. R., Applied Digital Control: Theory, Design and Implementation, Prentice Hall,New Jersey, 1985.; Houpis, C. H., Lamont, G. B., Digital control systems, McGraw-Hill, New York, 1992.; Kuo, B. C.,Digital control systems, Holt Rinehart and Winston, Inc., New York, 1980.;