Основе оперативних система

ID: 7018
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан, Лазовић М. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 4. семестар, позиција 1

циљ

Циљ предмета је разумевање принципа рада оперативних система, структура градње оперативних система, њихова имплементација као и овладавање радом са актуелним оперативним системима.

исход

Познавање принципа рада оперативних система, њихове организације, структуре и имплементације. Упознавање студената са иторијом и фундаменталним концептима савремених оперативних система, са примерима популарних оперативних система такође и: - Упознавање улоге оперативних система код савремених рачунара; - Упознавање основних функција оперативних система; - Стицање знања о модуларним (слојевитим) архитектурама оперативних система; - Стицање знања о управљању процесима, меморијом, датотекама и уређајима; - Овладавање основним техникама заштите код оперативних система; - Повезивање теоријских знања о оперативним системима са практичним.

садржај теоријске наставе

- Сврха и улога оперативних система, развој оперативних система, преглед од најједноставнијих до најсложенијих; - Опис типичних функција, поређење једнокорисничких и клијент-сервер дистрибуираних оперативних система; - Принципи структурирања оперативних система, апликациони програмски интерфејс; - Опис процеса и стања процеса, конкурентност процеса и проблеми који се јављају, распоређивање процеса по процесорима; - Управљање меморијом и датотекама - Безбедност и сигурност код оперативних система

садржај практичне наставе

Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са елементима оперативних система. Поред тога студенти ће радити на: - Инсталацији оперативних система; - Конфигурацији и оптимизацији оперативних система за рад; - Инсталацији новог хардвера и драјвера; - Одржавању оперативних система.

услов похађања

Неопходни: Основна рачунарска култура заснована на коришћењу рачунара.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 21
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Operating System Concepts - 10th edition: Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne; Hennesy and Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition; Leffler, McKusick, Karels, Quarterman, The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System;