email за студенте

Студенти имају могућност коришћења email сервиса на Машинском факултету. Email ће бити пре свега коришћен за комуникацију са Факултетом и Универзитетом, односно ради обавештавања студената у вези са значајним информацијама за студирање.

Сервису приступате користећи email клијент по свом избору (Windows mail client, Outlook, Thunderbird,…; Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com,…).

Неки познатији email клијенти су наведени на списку. Могу се преузети и користити бесплатно. Неки од ових клијената имају варијанте за Android, Windows, Linux, MacOS оперативне системе.

параметри потребни за подешавање клијента

  • корисничко име и лозинка су исти као и за приступ студентском сервису
  • студентске email адресе су у облику korisnicko_ime@studenti.mas.bg.ac.rs,
  • пример: 987-2014@studenti.mas.bg.ac.rs
  • incoming mail server (POP3): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 110 (TLS); алтернативно порт 995 (SSL)
  • outgoing mail server (SMTP): pi.mas.bg.ac.rs
    • порт 587 (TLS); алтернативно порт 465 (SSL)

Приликом слања и пријема порука обавезна је аутентификација.

чување порука на серверу

Квота на серверу за сваког студента је 200 MB.

Непрочитане поруке се на серверу чувају највише 60 дана а прочитане 30 дана. Након истека тог рока се аутоматски бришу са сервера. Машински факултет не чува резервне копије (backup) ваших порука.