инструкције за студентска плаћања

  1. Сваки уписани студент у текућу школску годину, своје будуће уплате факултету, мора да обавља уз коришћење свог личног позива на број по моделу плаћања 97.
  2. Свој лични позив на број, студент може да види на студентском сервису под ставком финансије
  3. Сва будућа плаћања се морају обављати искључиво уз коришћење личног позива на број и по моделу плаћања 97, по ценовнику студија и услуга.
  4. Шифра из ценовника студија и услуга, може да се наведе у пољу: сврха уплате.
  5. Доказе о уплати или оверене уплатнице, студент треба да чува лично за случај потребе решавања неког неслагања у електронској финансијској евиденцији студента.
  6. Овако обављење уплате студент ће после аутоматске електронске обраде, моћи и треба да провери на студентском сервису.
  7. Студент који је испунио предиспитне обавезе и стекао услов за полагање испита, нема обавезу плаћања тог предмета, што потврђује наставник својим потписом у Обрацзу за испуњене предиспитне обавезе.