Распоред предавања за школску 2017/2018. годину

Пролећни семестар

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

I год. распоред за обавезне предмете
II год. распоред за обавезне предмете
III год. распоред за обавезне предмете

Изборни предмети: 4.4, 6.3,6.4
Рачунарске сале: 453, 456, 457, 458, 459

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Настава на Докторским студијама одвијаће се у учионици 104 према следећем распореду:
– Настава из предмета Одабрана поглавља из механике почиње у петак 02.03.2018.г. од 17 часова.
– Настава из предмета Одабрана поглавља из механике флуида почиње у уторак 27.02.2017.г. од 17 часова.