Важни датуми и рокови за други конкурсни рок – септембарски конкурс

Број евентуално непопуњених места после првог уписног рока, Факултет ће огласити у дневној штампи и на свом интернет сајту www.mas.bg.ac.rs и она ће се попуњавати у другом - септембарском конкурсном року (Maшински факултет задржава право измена термина у складу са званичним одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја за други конкурсни рок).

1., 2. и 3. септембар 2016. год.

10:00 – 15:00 Пријављивање кандидата.

5. септембар 2016. године

до 9:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама за полагање испита.

до 12:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.

6. септембар 2016. године

до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.

10:00 Почетак пријемног испита.

14:00 Објављивање решења задатака.

7. септембар 2016. године

до 12:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.


Пријем писмених приговора на резултате – датум и сатница ће бити накнадно објављени

Комисија доноси решења о приговорима – датум и сатница ће бити накнадно објављени

Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије – датум и сатница ће бити накнадно објављени

Декан доноси решења о приговорима – датум и сатница ће бити накнадно објављени

Објављивање коначне ранг листе – датум и сатница ће бити накнадно објављени

Упис студената. – датум и сатница ће бити накнадно објављени


Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!