Важни датуми и рокови

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК – ЈУНСКИ КОНКУРС

20., 21., 22. и субота 23. јун 2018. године
9:00 – 15:00 Пријављивање кандидата. Процедура пријављивања кандидата.

24. јун 2018. године
14:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима.

25. јун 2018. године
до 14:00 Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду.
до 16:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и распореда седења кандидата по салама.

28. јун 2018. године
до 9:45 Долазак кандидата до предвиђених сала.
10:00 Почетак пријемног испита.
14:00 Објављивање решења задатака.

29. јун 2018. године
до 8:00 Објављивање прелиминарне ранг листe.

до 30. јуна 2018. године
до 20:00 Пријем писмених приговора на резултате.

1. јул 2018. године
до 10:00 Комисија доноси решења о приговорима.

2. јул 2018. године
до 12:00 Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије.

3. јул 2018. године
до 14:00 Декан доноси решења о приговорима.

3. јул 2018. године
до 15:00 Објављивање коначне ранг листе.

4., 5. и 6. јул 2018. године Упис студената према плану уписа:

ПЛАН УПИСА

Кандидати који су полагали пријемни на МФ-у

4. јул у 10:00 часова
Прозивка по списку, од 1 до 260 са коначне ранг листе, затим упис

5. јул у 10:00 часова
Прозивка по списку, од 261 до 520 са коначне ранг листе, затим упис

6. јул у 10:00 часова
Прозивка кандидата који се оправдано нису појавили на прозивци 4. и 5.јула, затим упис

6. јул у 11:00 часова
Прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места, затим упис

Кандидати који су полагали пријемни из математике на другом факултету БУ – прелаз на МФ

6. јул у 13:00 часова
Пријем писмених захтева за прелаз (ако буде слободних места)

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!