Важни датуми и рокови

за ТРЕЋИ конкурсни рок - Септембарски конкурс за кандидате који су на другим факултетима УБ положоли пријемни испит - прелази

Датуми и рокови

18. и 19. септембар 2017. године

  • 10:00 – 11:00, Пријављивање кандидата.

19. септембар 2017. године

  • 15:00, Објављивање података о пријављеним кандидатима и прелиминарна ранг листа

20. септембар 2017. године

  • до 10:00, Објављивање коначне ранг листе.

21. септембар 2017. године

  • до 9:45, Долазак кандидата до предвиђених сала.
  • 10:00, Почетак пријемног испита.
  • 14:00, Објављивање решења задатака

22. септембар 2017. године

  • Упис студената од 10:00.

Важно: Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. Неопходно је да се кандидати стриктно придржавају свих рокова, јер се накнадне жалбе неће уважавати!